קול קורא

סיוע במימון משלחות סולידאריות מהקהילות היהודיות בעולם לישראל

במטרה לחזק את הקשר בין התפוצות לישראל ולקרב אותן למתרחש מאז ה-7 באוקטובר בחבל עזה וצפון הארץ

רקע

מלחמת “חרבות ברזל”, משפיעה מאד על חיי היהודים בארץ ובעולם. מתחילת הלחימה מגיעות לישראל משלחות של מנהיגים מקומיים ממגוון קהילות, קמפוסים, תנועות חברתיות ועוד, על מנת להביע סולידריות עם מדינת ישראל. השליחים בתפוצות, כולל שליחים לקהילות, לקמפוסים, לבתי הספר, שליחים של התנועות השונות ופעילים מקומיים נוספים, זקוקים בימים אלה לכלים שיסייעו ויחזקו את החיבור בין מנהיגות יהודי התפוצות למדינת ישראל. מנהיגים אלו הינם בעלי תפקיד מכריע בייצוג מדינת ישראל בקהילותיהם, ויכולתם לגייס תמיכה רחבה היא משמעותית. מנהיגים אלו לרוב מתפקדים כ’פנים של ישראל‘ ולכן הידע, הפרשנות והתובנות שלהם נותנים ערך ואמינות משמעותיים בקהילה ובכלל. ’המרכז לשליחות ציונית‘ יוזם פרויקטים לחיזוק הקשרים בין ישראל לתפוצות ומצא לנכון, בשיתוף עם הקק”ל, ליזום הזמנה של משלחות הסולידריות ואף לסייע במימון שלהן, כאמור, בקול קורא זה.

אופי המשלחות

פעילי קהילה, תנועות, קמפוסים ואחרים

מהקהילות היהודיות בצפון אמריקה, אירופה, אמריקה הלטינית, אוסטרליה ודרום אפריקה

הגעה ל- 3 עד 14 ימים בישראל

בין 12 ל-55 משתתפים בכל משלחת

תנאים למימון המשלחות:

השתתפות במימון לא תעלה על סך של 100,000 ש”ח למשלחת, ולא תעלה על 450 ₪ ליום למשתתף.

המימון יהיה על הוצאות ישירות למשלחת בארץ: לינה, הסעות, הדרכה, מזון, פעילות עם חיילים / פצועי צה”ל / מפונים.

בקהילות ממדינות במשבר כלכלי, בהן האינפלציה עולה על 15% תתאפשר השתתפות במימון כרטיס טיסה של משתתפים עד סך של 2,000 ש”ח לכרטיס, ובלבד שזמן שהות המשלחת בארץ לא יפחת מ-5 ימים.

המבקש יידרש להשתתף במימון של לפחות 50% מהוצאות המשלחת (עלויות הקרקע וממדינות במשבר כלכלי כולל כרטיסי הטיסה).

משלחות שיסיימו את שהותם בארץ עד ה30.6.24.

המבקש יגיש תוכנית חינוכית הכוללת, בין היתר, דגשים מיוחדים שיציגו את תרומתה של קק”ל ל”מלחמת חרבות ברזל“ ולמדינת ישראל.

התוכנית תכלול: סיורים בדרום, סיורים במרכזי חוסן אותם תורמת קק”ל, עבודה בקטיף, מפגש עם חיילים ומפגש בבתי חולים עם פצועים.

המשלחת תקבל מאנשי מקצוע כלים להסברה בתפוצות כדי להעצימם כשגרירי הסברה בקרב הקהילות מהן הגיעו.

ארגונים שיזכו בקול קורא זה, יחתמו על הסכם עם ’המרכז לשליחות ציונית בתפוצות‘ שיהיה כפוף לתנאיו של ההסכם בין ’המרכז לשליחות ציונית לתפוצות‘ לבין הקק”ל.

מועד הגשת בקשות לקול קורא הינו עד 21.3.24


מועד קבלת תשובות הינו 31.3.24

Contact form (hebrew)

"*" indicates required fields

דף תיאור המשלחת שיכלול בין הייתר את הפרטים הבאים: מהיכן מגיעה המשלחות, מס' משתתפים, מס' ימים בארץ וכו'
Accepted file types: pdf, docx, doc, Max. file size: 256 MB.
Accepted file types: pdf, docx, doc, xls, xlsx, Max. file size: 256 MB.
Accepted file types: pdf, docx, doc, xls, xlsx, Max. file size: 256 MB.

לפרטים ושאלות

המרכז לשליחות ציונית

מייל

All rights reserved. shlichut.net 2024 ©